Inför: World Radio Day 2024

Varje år den trettonde februari uppmärksammar FN-organet UNESCO radion och så även i år. Denna dag kallas därför för World Radio Day, alltså världsradiodagen. I år är temat för denna dag ’radio: past, present and future’, dvs. en hyllning till vad radion har varit, det den är och vad den kommer att vara i framtiden.

Radio är ett viktigt media som fyller en mängd viktiga funktioner i samhället. Det kopplar samman människor, ger information och underhåller. Och i en tid då streamingtjänster, TV och datorspel tar en allt större roll kanske man kan tro att radion har blivit passé. Men så är det inte!

Enligt siffror från de senaste åren lyssnar 53% av Sveriges befolkning på Sveriges Radio varje dag. 78% lyssnar varje vecka. Det motsvarar ca. 7,3 miljoner människor och då är inte kommersiell radio inräknad! Kort sagt, radio har fortfarande stor betydelse för människor! Radio är viktigt!

Radio Dansun vill såklart vara med och uppmärksamma World Radio Day och hylla radion. Därför sänder vi ett program på söndagen den 11:e februari med start kl. 21.00. Du kan lyssna på programmet här på hemsidan, via Mixlr-hemsidan eller via Mixlr-appen.