Serverproblem hos Mixlr

På grund av tekniska serverproblem hos Mixlr.com utgick fredagens ’Live at Lunch’. Problemen är ännu ej helt och hållet åtgärdade vilket innebär att Radio Dansuns verksamhet tar en ofrivillig paus till dess att Mixlr:s sändningtjänster är till fullo återställda. Mer information kommer så fort den blir tillgänglig.

Vi beklagar det inträffade men vill understryka att det inträffade ligger utanför vår egen kontroll.